Vi kan ikke gamble med byen vår

Mossing og fylkestingsrepresentant for Ap, Ole Hagen, skriver om byutvikling og jernbanen i byen vår.

Illustrasjonsbilde: NSB

Illustrasjonsbilde

Jeg har vært opptatt av jernbanen så lenge jeg kan huske. Mine første 18 leveår bodde jeg i Værlegata, bare et steinkast fra jernbanestasjonen. Med en far som hver dag sto tidlig opp og kom sent hjem fra jobben i Oslo, var det umulig å være likegyldig til jernbanen.

Jeg kan ikke ha vært mer en syv år gammel den dagen han tok meg med opp til samfunnssalen for å se de nye planene for dobbeltspor og jernbanetunnel gjennom Moss. Jeg kan fortsatt huske hvor mye han gledet seg til å få mer tid med familien og at hverdagen skulle bli enklere når dette kom på plass.

I 2024 når dette endelig blir realisert har det gått 30 år siden den dagen i samfunnssalen, og min far har for lengst gått over i pensjonistenes rekker.

I disse dager er det noen som mener at vi nå skal «trekke i nødbremsen» og heller kreve at det lages helt nye utredninger og planer. Da har man lært lite av de siste 25 årenes kamp for jernbanen. Det har aldri vært noen selvfølge at det skal bygges dobbeltspor gjennom Moss. På tross av iherdig politisk lobbyvirksomhet fra både mossepolitikere og østfoldpolitikere så det lenge dystert ut. Vi var stadig bortprioritert i statsbudsjetter og det var få positive signaler fra sentrale myndigheter. Noen av oss begynte å tvile på om dette noen gang skulle bli realisert.

Når dette nå endelig kommer, er det ikke som følge av at regjeringen, Jernbaneverket/Bane NOR, eller Stortinget danser etter mossepolitikernes pipe, men som følge av et felles påtrykk fra hele Østlandet, på tvers av partilinjer, der man har lykkes med å løfte jernbaneutbygging høyere på den politiske dagsorden, med et felles krav om at hele Intercity-trianglet skal bygges ut samtidig.

Dersom bystyret i Moss nå skulle ta en ensidig avgjørelse om å si nei til den vedtatte løsningen, vil det i beste fall bety at vi utsetter å gjøre noe med jernbanen i 5-10 år til.

Det ville vært ille nok.

I verste fall rykker vi tilbake til start, eller havner i et limbo der vi igjen stadig blir bortprioritert eller skjøvet på i tid. Vi kan ikke vite hvordan det politiske landskapet ser ut om 10 år. Vi kan ikke være sikre på at Samferdselsdepartementet eller Bane NOR vil prioritere å umiddelbart sette i gang nye utredninger og bruke ressursene sine på Østfoldbanen. I nesten 20 år falt alle gode argumenter på døve ører. Kommer ordførere fra Hamar og Horten til å gå i demonstrasjonstog for Moss og Østfold-banen i 2024 når de allerede har fått sitt?

Jeg vil ikke risikere å måtte vente til jeg er pensjonist med å få en bedre jernbaneløsning for Moss.

I 2024 får vi en ny, moderne jernbanestasjon i Moss, vi får betydelig kortere reisetid til Oslo og vi fjerner jernbanen som en barriere i byen vår. For alle oss som er opptatt av en bedre byutvikling i Moss er det mer enn nok å ta tak i de neste årene. La oss jobbe sammen om det, i stedet for å gamble med byen vår.