Velkommen til årsmøte i Moss Arbeiderparti

Vi viser til tidligere sendt innkalling og vil ønske alle hjertelig velkommen til årsmøte på Allaktivitetshuset på Skarmyra lørdag 29. februar fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Vedlagt finner dere sakspapirer og revidert regnskap. 

For styret
Siv Henriette Jacobsen
leder Moss Arbeiderparti