Organisasjonsprosjektet

Det er planlagt mye spennende arbeid tilknyttet organisasjonsprosjektet fremover. Vi skal sammen med Rygge Arbeiderparti dra i gang en partiintern organisasjonsdebatt.

original_1478640886_4044356

Kjære medlem

Vi håper at du sammen med dine nære og kjære har hatt en god sommer. Styret i Moss Arbeiderparti er godt i gang med planlegging av årets aktiviteter. Vi har et spennende år foran oss. Den lange valgkampen for et nytt flertall med Arbeiderpartiet i regjeringen og Jonas som statsminister er i gang. Det blir en rekke aktiviteter fremover som vi alle kan glede oss til. Felles organisasjonsprosjektet, debatt om regionreform, skolering og programdebatt frem mot landsmøte og ikke minst valgkamp for å nevne noe.

Det er planlagt mye spennende arbeid tilknyttet organisasjonsprosjektet fremover. Vi skal sammen med Rygge Arbeiderparti dra i gang en partiintern organisasjonsdebatt. Moss og Rygge vil i løpet av de neste årene bli en og samme kommune. Dette arbeidet er i gang fra kommunens side. Parallelt med dette, starter nå arbeidet med å bygge det nye Moss Arbeiderparti. Styrene i Moss og Rygge har derfor nedsatt en prosjektgruppe med medlemmer fra begge kommunepartiene. Organisasjonsprosjektet er et arbeid som skal starte i et felles medlemsmøte, der våre medlemmer blir gitt full anledning til å forme prosjektet sammen med prosjektgruppa. Videre skal medlemmene inkluderes i prosjektgruppas arbeid gjennom flere medlemsmøter med ulike organisasjonsmessige tema på dagsorden. Ambisjonen er at prosjektgruppa i løpet av 2017 legger frem et dokument som tar sikte på å være grunnlaget for organisasjonsdebatten i partiet, der målet er å forme det nye Moss Arbeiderparti.

Vi inviterer derfor alle medlemmer i Rygge og Moss Arbeiderparti til et felles medlemsmøte 29.09.16, klokken 18.30 på Kunstgalleriet i Moss.

Styret behandler denne uken halvårsplan med alle våre medlemsmøter, gruppemøter og øvrige aktiviteter frem til årsmøte. Etter at styret har behandlet planen vil denne sendes alle medlemmer, samt legges ut på vår hjemmeside og på vår Facebook-side.

Vi håper du blir med på våre aktiviteter fremover.

Beste ønsker

Shakeel Rehman