Nominasjonskomiteens innstilling

Moss Arbeiderparti sin nominasjonskomite har levert sin innstilling på ordfører og varaordfører!

Nominasjonskomiteen består av medlemmer fra gamle Rygge Arbeiderparti og gamle Moss Arbeiderparti, i så måte er begge kommunene representert i arbeidet. Vi har vurdert ulike aspekter i vårt foreløpige arbeid, noe er regulert ved vedtekter som for eksempel kjønn, noe knyttet til geografi, noe til erfaring. I arbeidet har det vært viktig å se for seg et team rundt ordførerkandidaten for å signalisere at Moss Arbeiderparti består av ryggemedlemmer så vel som mossemedlemmer. Det fikk vi ikke anledning til fra sentralt hold og medlemsmøtet har bestemt av vi i en todelt nominasjonsprosess bare skal løfte frem to kandidater, en som ordfører og en som varaordfører. 

Nominasjonskomiteen har mottatt og vurdert syv innspill knyttet til kandidatene. Innspillene har vært gode og svært godt begrunnede. I den forbindelse har nominasjonskomiteen igjen åpnet for å gi medlemmene en delt innstilling på ordførerkandidat. Det er av avgjørende betydning at hverken forespurte ordførerkandidat eller varaordførerkandidat med geografisk tilhørighet i Rygge har ønsket å stille på forespurte plasser. 

Nominasjonskomiteen innstiller derfor enstemmig på følgende kandidater: 

 1. Ordførerkandidat Hanne Tollerud

2. Varaordførerkandidat Shakeel Rehman

Innstillingen skal behandles av medlemsmøte til Moss Arbeiderparti 13. september 2018, kl 18.00. Sted : Rygge Ungdomskole

På vegne av nominasjonskomiteen 

Helene Eriksen

Leder av nominasjonskomiteen