Moss Arbeiderparti vil beholde dagens skolegrenser på Jeløy!

Moss Arbeiderparti gikk imot rådmannens forslag, og vil beholde dagens inndeling av skolegrenser for Ramberg, Refsnes og Reier.

Rådmannen ønsket å endre skolegrensene på Jeløy, men Moss Arbeiderparti besluttet etter innspill fra befolkningen, FAU og elevrådet å gå imot rådmannens innstilling.
- Vi innser at det på sikt kan være nødvendig å se på løsninger som er annerledes enn i dag, men vi mener vi har råd til å ha de skolene vi har pr. nå, og vi mener det er naturlig at man går på nærskolen sin så lenge det lar seg løse, sier utvalgsleder for oppvekst og utdanning Irene Hetman Landgren.

Jeløy med sine tre relativ tettliggende barneskoler Ramberg, Refsnes og Reier har i mange år løst fordelingen i elevmassen ved at elevene frivillig har valgt hvor de ønsker å gå, og Moss Arbeiderparti støtter skolene i at dette kommer til å løse seg også i tiden fremover.