Kjære medlem – Velkommen til årsmøte i Moss Arbeiderparti

Da er tiden kommet for årets største og viktigste politiske verksted. Moss Arbeiderparti ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte lørdag 13. februar, klokken 11.00 på Rock House museum

original_1478640704_9174018


Tid og sted

Da er tiden kommet for årets største og viktigste politiske verksted. Moss Arbeiderparti ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte lørdag 13. februar, klokken 11.00 på Rock House museum (Gamle potetkjelleren v/Alby). Vi kommer tilbake med veibeskrivelse ved en senere anledning.

Frister
De neste to årene vil bli svært viktige for Arbeiderpartiet. Vi skal frem til landsmøte i 2017 forme og vedta ny politikk. Vi inviterer og oppfordrer derfor alle medlemmer til å sende inn forslag og uttalelser til årsmøte for behandling. Forslagene må være styret i hende senest 1. februar 2016.

Forslag kan sendes til partisekretær Knut Andre Johansen: knut.andre.johansen@gmail.com

Sakspapirer (Forslag, beretninger, økonomi og valg) vil bli sendt ut minimum en uke før årsmøte, altså 6. februar.

Innspill til Valgkomite

Leder av valgkomiteen Tomas Colin Archer ønsker innspill på kandidater til styret, så ta kontakt dersom du har innspill til valgkomiteen. Epost: tca@tca.no Mobil: 481 34 880

Beste ønsker

Shakeel Rehman