Innkalling til medlemsmøte - nominasjonsprosess

Det inviteres til medlemsmøte torsdag 30. august kl 18.00, Moss Kunstgalleri

Sak: Nominasjonsprosessen i Moss Arbeiderparti 

Dagsorden

1 Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett

2 Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll

3 Styrets forslag til nominasjonsprosess . Forslag til vedtak: Medlemsmøtet godkjenner styrets forslag til nominasjonsprosess. 

Styret i Moss Arbeiderparti foreslår følende nominasjonsprosess for Moss Arbeiderparti til kommunevalget i 2019:

- Moss Arbeiderparti vil i henhold til vedtektene §6.7 foreta forhåndsnominasjon av ordfører- og varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteens forslag på to toppkandidater ble gjort kjent for medlemmene torsdag 23. august 2018. Endringsforslag kan sendes til nominasjonskomiteen innen fristen som er satt til tirsdag 4. september.

- Det skal innkalles til medlemsmøte torsdag 13. september kl. 17.30 hvor ordfører- og varaordførerkandidat velges. Nominasjonskomiteen behandler de innkomne forslagene og sender ut sitt endelige forslag så fort det er klart, og senest mandag 10. september. Nominasjonen av disse plassene er å anse som endelig og kan ikke tas opp igjen på nominasjonsmøtet der nominasjonen av de øvrige plassene på listen skal foretas.

- Etter partiprogrammet for kommunevalget i 2019 er vedtatt innkalles det til endelig nominasjonsmøte, medio november, hvor resterende plasser på nominasjonslisten velges. Nominasjonslisten skal totalt bestå av 50 navn og fristen for innsending av forslag på kandidater er satt til mandag 1. oktober. En foreløpig nominasjonsliste vil bli sendt ut i god tid før møtet i november finner sted og medlemmene i Moss Arbeiderparti vil også få muligheten til å sende inn endringsforslag på den foreløpige nominasjonslisten for plassene som skal velges. En frist for dette vil bli satt. Nominasjonskomiteen vil etter dette behandle innspillene før de legger fram sitt endelige forslag."

Etter at nominasjonsprosessen er behandlet går medlemsmøte over i det tillyste programarbeidsmøte. 

Vennlig hilsen

Styret i Moss Arbeiderparti