Hva med plast til middag i dag?

Sofie Thelin fra Moss AUF har et viktig poeng i klima- og miljødebatten!

To fabrikkarbeidere sløyer laks. Foto: Øivind Haug

Foto: Øyvind Haug

Hvert eneste år havner det minst åtte millioner tonn plast i havet. Dette vil bli et stort problem i nær framtid. En rapport fra World Economic Forum viser at det innen 2050, vil være mer plast enn fisk i havet.

For å prøve å forklare hvor store mengder plast det er snakk om totalt, vil jeg forklare det på denne måten: I havet finner man et nytt kontinent på størrelse av Europa, laget av plast.

Og når det kommer til mikroplast, slipper Norge alene ut minst 8000 tonn hvert år. Dette er plast som er mindre enn 5 millimeter, og disse små bitene er ekstra vannskelige å fjerne fra miljøet.

Plast er ikke bare et stort problem på grunn av mengden, men også på grunn av de store konsekvensene for dyrevelferden.

Hvert år dør eller skades flere hundre tusen sjøfugler, fisker og andre slags dyr av plasten som havner i havet. De klarer ofte ikke å se forskjell på hva som er mat og hva som er biter av plast.

De små bitene gjør at dyrene får i seg skadelige miljøgifter. Disse kan til og med havne på matbordet til oss mennesker, når mikroplasten blir en del av næringskjeden. Ofte ser man bilder av fugler og andre dyr med plastringer rundt halsen, flaskekorker i luftrøret, eller dyr som har magene fyllt med plast.

Dette mener vi i AUF er uakseptabelt.

Derfor vil AUF og Arbeiderpartiet å gjøre noe med dette problemet. Vi vil blant annet støtte forskning på alternative materialer for plast, utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter, forske på og redusere bruken av mikroplast og utrede plastinnsamlingstiltak som en del av Norges internasjonale lederskap for havets helse.