Hva er viktig for deg?

Moss Arbeiderparti er i gang med partiprogrammet for 2019-2023, og ønsker å høre hva som er viktig for akkurat deg. Det som opptar deg opptar som regel mange andre, og nettopp derfor kan ditt forslag bidra til god politikk for oss alle.

Slik gjør du:

Alternativ 1:

1.       Gå til følgende nettadresse: dittforslag.arbeiderpartiet.no

2.       Velg Moss 

3.       Skriv inn ditt forslag 

Merk! På nettsiden "dittforslag" finner du også allerede opprettede forslag (nederst på siden) 

Alternativ 2:

Send oss en e-post: Christian.Larsen@politiker.moss.kommune.no

 

Våre viktigste områder er:

- Moss 2030

- samferdsel og miljø

 - næring og landbruk

- oppvekst og utdanning 

- kultur, aktivitet og inkludering 

- helse og mestring

- Moss som arbeidsgiver og økonomi

Moss Arbeiderparti ønsker at det skal være attraktivt å bo i Moss. I Moss skal barn og unge lykkes, det skal være nok arbeidsplasser og her skal det være godt å bli gammel.

Foresatt med gutt og jente ser i skolebøker