Ferie for alle!

Vår stortingskandidat Siv Henriette Jacobsen skriver om barnefattigdom og hvordan det offentlige kan stille opp.

Sommeren er over og mange av oss har vært på flere reiser både i inn- og utland. Ikke alle er så heldige. Derfor er det viktig å sikre alle et tilbud – også i ferien. 

Barnefattigdom er et stort og økende problem i Norge. Et av 10 barn i Norge lever nå i fattigdom, mange av dem i Moss. Dette kan vi ikke akseptere. Ingen barn skal måtte være nødt til å vokse opp i fattigdom i Norge i 2017. Det må settes inn aktive tiltak på flere plan for å snu utviklingen. De barna dette gjelder krever handling i dag.

Grunnen til at barn er fattige er i hovedsak at en eller begge av foreldrene ikke er i arbeid. Fremdeles er det slik her i landet at arbeid er nøkkelen til velferd og velstand. Å få flere i jobb er derfor det absolutt viktigste virkemiddelet for å løse barnefattigdom.

Samtidig må vi sette i verk tiltak som gjør det bedre for de barna som er fattige i dag. Det største problemet med barnefattigdom er at det skaper en følelse av utenforskap og ekskludering. Barna har ikke midler til å være med på fritidsaktiviteter og må kanskje si nei til bursdager og andre aktiviteter. Dette bidrar til pasifisering og ensomhet. Mange av dagens fattige barn vil du derfor finne igjen i uførestatistikken når de vokser opp.

Alle tiltak som settes i verk for å fjerne konsekvensene av barnefattigdom må derfor fokusere på deltakelse og inkludering. Moss Arbeiderparti har for eksempel vært pådriver for at det skal tilbys fripass til ferieklubben for de som trenger det. Det er viktigere med gratis barnehage og SFO enn med kontantstøtte og økt barnetrygd. I tillegg må en sette inn generelle tiltak som gratis skolemåltid og frukt og grønt samtidig som en må få til gode og lett tilgjengelige ordninger for utlån av sports- og friluftsutstyr. Ingen skal måtte kjøpe dyrt sportsutstyr for å kunne delta i felles aktiviteter.

Når det gjelder barnefattigdom er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Det viktigste er å fjerne årsakene til barnefattigdom ved å få foreldrene i arbeid. I tillegg må vi redusere konsekvensene barnefattigdom gjennom tiltak som bidrar til deltakelse og fellesskap slik som gratis barnehage, ferieklubb og SFO, gratis skolemåltid og gratis utlån av sports- og friluftsutstyr.