Et verdivalg

Hvilke verdier vil landet skal ha? Styremedlem Svein Åge Lauritzen skriver om viktige verdivalg!

Snødekte turskilt på fjellet. Foto: Øivind Haug

Foto: Øyvind Haug

Det går mot et spennende stortingsvalg. Pila peker både mot høyre og venstre. Jeg erfarer at flere synes det er vanskeligere å velge denne gang enn ved tidligere stortingsvalg. Hvem vil gi oss et bedre samfunn?  Hvem vil gjennomføre de saker som hver enkelt av oss mener er særlig viktig?

Ute i Europa har økonomien vært i oppgang over tid. Landet vårt har etter flere år med motgang på arbeidsmarkedet begynt å gå rette veien. Men ikke for alle. Spesielt blant yngre menn med lav utdanning er situasjonen forverret de siste årene. En situasjon som ikke lover godt for framtiden.

Pensjonistene har fått en reell nedgang i sin inntekt. Selv om mange har det bra, er det grupper av minstepensjonister og uføre som har trange levekår.  Dette er bare noen få eksempler på at det har blitt større ulikheter i landet vårt som har tradisjon for å holde likhetsfanen høyt.

Disse eksemplene er viktige, men jeg synes stortingsvalget kanskje mer enn på lenge dreier seg om et verdivalg. I hvilke retning bør landet vårt utvikle seg?

Det som tydelig viser forskjellen på høyre og venstresiden er om partiene:

 ser på det som et gode eller et onde at de aller rikeste blant oss har fått store skattekutt og ønsker å gi ennå mer kutt i skatt til de som har mest eller de som mener dette er et onde og vil snu utviklingen vekk fra de økte forskjeller

 ser på det som et gode med flere på midlertidige ansettelser som gir selskapene mer fleksibilitet eller som et onde fordi arbeidstakerne ikke får faste stillinger og derved usikker økonomi og uforutsigbarhet for den enkelte og familien

 ser på det som en gode å minske statlig eierskap ut fra et ideologisk standpunkt og selge ut bedrifter som har gitt staten og innbyggerne store inntekter i utbytte eller de som ser på statlig eierskap som et verdifullt supplement til norsk næringsliv og inntekter for fellesskapet

 ser på det som et gode med et mest mulig fritt marked eller partier som har tro på å forvalte fellesskapets verdier sammen og mener økt likhet og velferd er de viktigste verdiene av de alle.

Godt valg!