Et gratis skolemåltid!

Et gratis måltid på skolen er ikke bare et folkehelsetiltak

Et gratis måltid på skolen er ikke bare et folkehelsetiltak, men kan også utjevne forskjeller, gi bedre akademiske resultater, fungere forebyggende og bidra til et sterkere fellesskap. Nettopp derfor blir jeg utrolig frustrert over at Høyre, FrP, KrF og Venstre stemte ned forslaget i stortinget.

Det stilles spørsmål til «hvorfor ansvaret for barnas mat skal overtas av offentlig sektor når flertallet av Norges barn har en matpakke med hjemmefra.» Og det er ett enkelt svar på det: hver dag går mellom 60 000 og 70 000 barn på skolen uten matpakke eller uten å ha spist frokost. Selv om flertallet har med matpakke kan vi ikke glemme alle de andre som går sultne ut skoledagen, det er vårt felles ansvar, og alle burde ha lik mulighet til å yte sitt beste. Det er flere grunner til at man ikke spiser frokost eller har med mat; noen har ikke tid, noen har ikke økonomien, andre har ikke like stor matlyst om morgningen. Alt i alt resulterer dette i en lang skoledag med dårligere læring og et dårligere fellesskap. Her i Moss er vi heldige som har skolefrokost ordning i grunnskolen og nå er det på tide å videreutvikle den. Måltider i skolen skaper et bedre fellesskap siden det legges til rette for samling rundt måltidene. Da får man felles opplevelser, får tid til å snakke, og et sterkere fellesskap i klassen. På denne måten vil også mobbing kunne forebygges gjennom et styrket klassemiljø.

Jeg husker selv at matpakka var et symbol på status fra allerede barnehagen av og videre inn i de første åra på barneskolen. Mamma og pappa pleide å mekke ganske ‘kul’ mat til meg og tegna søte tegninger på matpapiret, og flere var sånn «åh, så heldig du er» mens de dagene jeg hadde med meg ‘vanlig brød’ prøvde jeg mer å skjule matpakka. Men i det minste hadde jeg med meg mat på skolen hver dag. Jeg har innsett i ettertid hvor tullete dette faktisk er/var, men dette er fortsatt realiteten de fleste steder. Hvis man har et fellesmåltid vil dette også forhindres. Og det er ikke noe galt i at foreldre ønsker å lage mat til barna, ikke i det hele tatt! Matpakker bør ikke forbys, men alle bør kunne ha et tilbud og en mulighet.

Antall som sliter med overvekt og psykiske problemer knyttet til mat stiger, og et felles måltid vil kunne bidra til å forebygge disse helseproblemene i begge ender av skalaen. For det første får man i seg næringsrik mat og man skaper en trygg arena rundt måltidene i fellesskap. Flere som sliter med spiseforstyrrelser og vanskelige tanker knyttet til mat opplever ofte fellesmåltider som ukomfortabelt og utfordrende. Får man en næringsrik lunsj inn i den daglige rutinen tidlig skaper dette igjen trygghet rundt måltider, og kan bidra til at man også opprettholder de sunne måltidsmønstre videre. Det kan også brukes til å normaliser mønstre rundt mat og til å informere om hvor viktig det er med et variert og næringsrikt kosthold.

Kunnskap- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, fra Høyre sa til stortinget «Det er ingen uenighet om at godt kosthold er viktig for god helse og gir gode forutsetninger for læring. Samtidig handler politikk om prioriteringer. Jeg vil at det skal være opp til hver enkelt kommune å prioritere hvilke tiltak som er best egnet for å bedre folkehelsen i den enkelte kommune.»

Ja, politikk handler om prioriteringer og nå har vi sett prioriteringene til Høyre og FrP. De prioriterer skattekutt til de rikeste, samtidig som de fjerner gratis skolefrukt og ikke prioriterer skolemat til oss elever. Nå er det opp til kommunene, og i partiprogrammet til Moss Høyre står det heller ikke noe om skolemat eller skolefrukt – og som sagt; vi har allerede sett prioriteringene til regjeringspartiene.

Jeg er stolt over å stille til valg for Moss Arbeiderparti som har programfestet at vi vil fremme tiltak som gratis frukt og grønt og gratis skolemat, som lenge har vært en av hjertesakene mine. Gratis måltid i skolen kan virke forebyggende, man lærer bedre, det utjevner sosiale forskjeller og bidrar til matglede og et sterkere fellesskap.