En sterkere offentlig sektor

Det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet gir en god arena til å møtes og diskutere politiske saker. Disse diskusjonene blir også til reell politikk. Saken her er fra den fagligpolitiske plattfomen - trygghet i jobb og trygghet for jobb

Vi vil bruke det fagligpolitiske samarbeidet til å styrke offentlig sektor. Vi vil videreutvikle offentlig sektor for å sikre god bruk av ressursene våre. Unødvendig måling, kontroll og rapportering må reduseres slik at ressursene brukes på bedre tjenester. Vi vil sikre gode offentlige tjenestetilbud over hele landet.

Politi, sivilforsvar og brann- og redningsvesen er en del av samfunnets totale beredskap. I arbeidet med en sterk offentlig sektor må samfunnets ressurser sees i sammenheng. Arbeidet med kultur, holdninger og lederskap er her sentralt.

De ansattes kompetanse, profesjonalitet og motivasjon er den viktigste ressursen i utvikling av velferdstjenestene. Ansattes fagkompetanse og medvirkning må i større grad tas med i utviklingen av tjenestetilbudet, i tillegg til medvirkning fra brukerne.

På områder som for eksempel helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Press om kommersialisering og private løsninger utfordrer velferdsstaten. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. For å styrke og modernisere offentlig sektor vil vi

- Prøve ut en tillitsreform i landets kommuner og i statlige virksomheter.

- Begrense bruken av målstyring i offentlig sektor, slik at offentlige ansatte får mer tid til å gjennomføre faktiske arbeidsoppgaver.

- Arbeide for en moderne lov for statsansatte som ivaretar de ansattes stillingsvern.

- Legge frem en handlingsplan for arbeidet med kultur, holdninger og lederskap i beredskapssektoren.