Det inviteres til medlemsmøte for Moss Arbeiderparti

Det inviteres til medlemsmøte for Moss Arbeiderparti 13. september 2019

Sted: Rygge Ungdomsskole

Dato: 13 september 2018

Tid: 18.00 - 20.30

Dørene åpner kl 17.30.

Det er foreldremøte for Hoppern skole samtidig, i et annet lokale i samme bygg, så vi oppfordrer til å komme tidlig og gå eller sykle.

Medlemsmøtet er 2-delt.

18.00-18.30:

Nominering av ordfører- og varaordførerkandidat, endelig innstilling fra nominasjonskomiteen blir sendt ut senest 10 september.

Ca 18.30-20.30:

Arbeiderpartiets organisasjonsprosjekt, innledning ved Partisekretær Kjersti Stenseng.

Her blir det rikelig med tid til å diskuterer hvilke saker som er viktige i Moss, hvordan organisasjonen vår skal utvikle seg og hvordan vi skal jobbe for å involvere medlemmer og velgere i partiarbeidet og arbeidet med kommunevalgprogrammet. Vi vil også diskutere hva våre sosialdemokratiske verdier betyr i 2018, og hvordan vi skal bygge politikken vår på disse verdiene.

Dagsorden

1.  Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett

2. Valg av møteledere, referenter og 2 til å underskrive protokoll

3. Nominasjon av Arbeiderpartiets ordførerkandidat og varaordførerkandidat

4.  Arbeiderpartiets organisasjonsprosjekt, innledning ved partisekretær Kjersti Stenseng.

 

Vel møtt den 13. september

Vennlig hilsen

Kristin Bremer NebbenLeder Moss Arbeiderparti