Arbeiderpartiet med hjerte for skolen

Christian Larsen som er vår fraksjonsleder i skole-, oppvekst-, og kulturutvalget (SOK) skriver om Arbeiderpartiets fokus på innsats i skolen.

To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug

Foto: Øyvind Haug

Vi kjenner oss alle igjen i spørsmålene "hadde du det bra på skolen i dag?" og " hva lærte du", og for å få positive svar er det viktig med lærere som har tid til elevene sine. Lærere som legger til rette for læring og mestring. Lærere som ser hver enkelt elev. Lærere som kan gi gode og direkte tilbakemeldinger. 

For å få til dette er tid den viktigste ressursen.

Kravet fra fra de tre største organisasjonene innen skole; Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget er soleklart. Vi må øke antall lærere i skolen, og sette en minstenorm for antall elever per lærer. 

Dette vil Arbeiderpartiet følge opp, og vi vil prioritere småskolen (1-4 trinn) hvor flest lærere oppgir å ha så store klasser at de har for dårlig oversikt. 

Skolen er en av de aller viktigste samfunnsinstitusjonene og et område Arbeiderpartiet skal prioritere.