Arbeiderpartiet – for trygg og ansvarlig styring!

Partisekretæren i Moss AP, Knut André Johansen, om hvordan Arbeiderpartiet gir deg en tryggere og mer forutsigbar hverdag.

original_1478640704_9174018

I et samfunn der vi opplever stadig større forskjeller ser vi i Arbeiderpartiet behovet for en mer aktiv arbeidslivspolitikk enn det dagens regjering makter. Høyre øker med sin politikk andelen midlertidig ansatte og sammen med FrP virker de å ha som mål å bruke opp oljepengene våre fortest mulig – ved å gi til de som har mest fra før.

Det å stå uten en jobb å gå til, og et fellesskap der oppgavene løses sammen med andre gjør terskelen for å komme ut i jobb høyere for hver dag som går. Vi som samfunn er nødt til å gi flere unge arbeidstakere tilgang til trygge jobber, ikke færre som det er under nåværende regjering.

Lediggang er roten til alt ondt; og vi ser også et arbeidsmarked med stadig større grad av midlertidige ansettelser og flyktige arbeidsforhold. En rak motsetning til en trygg og stabil måte å bygge landet. Under dagens regjering var antallet arbeidsledige i 2016 132 000 (4,7%), det høyeste tallet på årsbasis målt av Statistisk sentralbyrå siden 1972. Muligheten til å få seg et eget sted å bo, muligheten til å kunne klare seg selv økonomisk og muligheten til å reise på ferie med barna sine kan bli borte dersom denne kursen ikke endres.

Arbeiderpartiet ledet Norge inn i oljealderen og vi kommer til å lede landet videre når den nå snart er over. Vi vil gjøre det ved å støtte oppstartsbedrifter og gründere, gjennomføre en kompetansereform for læring hele arbeidslivet og satse på ny teknolog. Vi skal også la være å selge landet vårt, og vår planlagte økning av skattene for de med mest er blant annet tiltenkt en styrking av yrkesfags-utdanningen med minst én milliard kroner for å gjøre ungdommen mer attraktiv for landets bedrifter.

Sammen er vi nødt til å gjøre et løft for å sikre alderdommen til pensjonistene våre og vil gjøre det ved å legge til rette for et trygt og stabilt arbeidsliv for alle aldersgrupper, med gode rammer. Noe av det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å styrke arbeidsmiljøloven ved å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og faste stillinger skal være hovedregelen!

Du har mulighet til å stemme for trygg og ansvarlig styring 11. september!