Aktiv arbeidslivspolitikk

Det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet gir en god arena til å møtes og diskutere politiske saker. Disse diskusjonene blir også til reell politikk. Saken her er fra den fagligpolitiske plattfomen - trygghet i jobb og trygghet for jobb

Logen til NAV

Logo fra hjemmesiden til NAV

En stor del av befolkningen som er avhengig av helserelaterte trygdeytelser, står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. For å lykkes i møtet med disse utfordringene må arbeidsrettingen av NAV fortsette og forsterkes gjennom økt kompetanse, digitalisering og selvbetjening for å gi bedre brukeroppfølging.

LO og Arbeiderpartiet vil styrke arbeidslivskompetansen i NAV. Dette krever at NAV-kontorene kjenner det lokale arbeidsmarkedet, og at de samarbeider tett med lokale bedrifter og attførings- og vekstbedrifter. Bruk av det ordinære arbeidsmarkedet, i kombinasjon med ulike former for oppfølging fra attføringsbedrifter og NAV, og ulike grader av lønnstilskudd, bør være det viktigste virkemiddelet. Arbeidsrettede tiltak skal være tilpasset og kompetansebyggende for den enkelte. Derfor vil vi 

- Gi NAV mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi.

- Sørge for at attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne.